Ngày 3 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Ba
24
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm