Ngày 2 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Ba
28
Năm Kỷ Hợi
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm