Ngày 3 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Ba
29
Năm Kỷ Hợi
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm