Ngày 2 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Tư
22
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm