Ngày 3 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Tư
23
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm