Ngày 2 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Năm
12
Năm Ất Sửu
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm