Ngày 3 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Năm
13
Năm Ất Sửu
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm