Ngày 2 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Năm
15
Năm Mậu Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm