Ngày 3 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Năm
16
Năm Mậu Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm