Ngày 2 tháng 7 năm 1933

☀ Chủ Nhật
2
🌙 Tháng Năm (nhuận)
10
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm