Ngày 3 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Năm (nhuận)
11
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm