Ngày 20 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Mười Một
15
Năm Canh Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm