Ngày 21 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Mười Một
16
Năm Canh Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm