Ngày 20 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Ba
28
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm