Ngày 21 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Ba
29
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm