Ngày 20 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Tư
20
🌙 Tháng Tư
28
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm