Ngày 21 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Tư
29
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm