Ngày 20 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Năm
20
🌙 Tháng Tư
9
Năm Bính Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm