Ngày 21 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Tư
10
Năm Bính Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm