Ngày 20 tháng 5 năm 1928

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Tư
2
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm