Ngày 21 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Tư
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm