Ngày 20 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Tư
20
🌙 Tháng Năm
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm