Ngày 19 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Ba
19
🌙 Tháng Năm
2
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm