Ngày 20 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Năm
20
🌙 Tháng Bảy
2
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm