Ngày 21 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Bảy
3
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm