Ngày 20 tháng 8 năm 1933

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm