Ngày 21 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Bảy
1
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm