Ngày 20 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Tám
14
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm