Ngày 20 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Tám
13
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm