Ngày 21 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Tám
14
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm