Ngày 21 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Chín
3
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm