Ngày 22 tháng 10 năm 1933

☀ Chủ Nhật
22
🌙 Tháng Chín
4
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm