Ngày 21 tháng 11 năm 1925

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Mười
6
Năm Ất Sửu
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm