Ngày 22 tháng 11 năm 1925

☀ Chủ Nhật
22
🌙 Tháng Mười
7
Năm Ất Sửu
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm