Ngày 21 tháng 11 năm 1926

☀ Chủ Nhật
21
🌙 Tháng Mười
17
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm