Ngày 22 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Hai
22
🌙 Tháng Mười
18
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm