Ngày 21 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Mười
4
Năm Quý Dậu
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm