Ngày 22 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Tư
22
🌙 Tháng Mười
5
Năm Quý Dậu
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm