Ngày 21 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Mười
3
Năm Canh Tí
Tiết Lập đông
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm