Ngày 22 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Ba
22
🌙 Tháng Mười
4
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm