Ngày 21 tháng 2 năm 1958

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Giêng
4
Năm Mậu Tuất
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm