Ngày 22 tháng 2 năm 1958

☀ Thứ Bảy
22
🌙 Tháng Giêng
5
Năm Mậu Tuất
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm