Ngày 21 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Hai
11
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xuân Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm