Ngày 21 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Ba
2
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm