Ngày 20 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Sáu
20
🌙 Tháng Ba
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm