Ngày 21 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Ba
27
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm