Ngày 22 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Bảy
22
🌙 Tháng Ba
28
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm