Ngày 21 tháng 4 năm 2020

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Ba
29
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm