Ngày 22 tháng 4 năm 2020

☀ Thứ Tư
22
🌙 Tháng Ba
30
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm