Ngày 21 tháng 5 năm 1933

☀ Chủ Nhật
21
🌙 Tháng Tư
27
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm